BICOM Bioresonans

Har du en hälsa som sviktar? Är det något kroppsligt som hindrar dig från att göra det du önskar? Målet är att gå till botten med dina problem och hitta grundorsaken eller orsakerna. Med bioresonans behandlas obalanser i kroppen och man kan bli hjälpt med:

 • Akne / eksem
 • Värk / smärtor
 • Besvär i samband med övergångsåldern
 • Allergier / överkänslighet
 • Magproblem (upplblåsthet, tröghet, diarrebesvär)

Behandligen är symptom- och besvärsfri och passar för vuxna och barn från 8 år. Med bioresonans stimuleras kroppens egen självläkande förmåga.

Boka tid

HANDLE®

Med hjälp av aktiviteter som rör sig i ett fält mellan beröring, rörelse och lek stimuleras nervsystemet och organiserar sig effektivare. Det kan resultera i minskad stress/ångest, lättare inlärning, förbättrad koncentrationsförmåga, ökad finmotorisk förmåga (såsom tal), med mera. HANDLE lämpar sig väl vid symptom som förknippas med autism, ADHD, ADD, språkstörning men också för den utan svårare problematik, som vill skärpa sina förmågor. Från 5 år och uppåt.

 • Koncentrationsproblem
 • Inlärningssvårigheter
 • Dåligt utvecklad motorik
 • Språkstörning
 • Stress
Boka tid

Autism / NPF och liknande tillstånd

Letar du efter hjälp med någon neuropsykiatrisk diagnos (autism, ADD, ADHD, språkstörning)? Kämpar du eller ditt barn med sådant som verkar gå lätt för andra? Vet du att ditt barn är begåvat men inte kan göra sig själv rättvisa inför andra? Här finns erfarenhet av många olika barn och ungdomar med varierande utmaningar. Ingen är sin diagnos - vi ser människan och individen.

På Flygande Draken kan du / ditt barn få hjälp med exempelvis:

 • svårigheter att läsa / skriva / läsförståelse
 • lättdistraherad / hålla fokus / organisera
 • hitta orden / hänga med i samtal / artikulation
 • klumpighet / behov av att ständigt röra på sig / förståelse eller respekt för personlig utrymme

HANDLE

Genom ett HANDLE-program stimuleras nervsystemet att fungera effektivare. Alla har möjlighet att stärka sina förmågor! Det gäller tal, inlärning, motorik; det gäller att sänka stressnivån, ljus- eller ljudkänslighet. Aktiviteterna rör sig ett fält mellan lek, rörelse och beröring. HANDLE-programmen utformas individuellt och utförs sedan hemma.

BICOM Bioresonans

Personer på autismspektrumet eller andra liknande svårigheter har ofta någon form av ohälsa. Magproblem, matintoleranser och en benägenhet att lagra toxiska eller skadliga ämnen är vanligt, liksom näringsbrister. Med BICOM Bioresonans kan man lokalisera var i kroppen ohälsan sitter, undersöka allergier och överkänsligheter, samt se om det finns behov av några kosttillskott. Det går även att behandla, till exempel mage/tarm , för att förbättra funktionen och hälsan.

Boka tid