Sensomotorisk Rörelseterapi

Välkommen till Kristina Hedberg Karlberg och sensomotorisk träningsterapi. Kristina kommer till Flygande Draken följande datum våren 2020:

Lör 18 april, lör 9 maj, lör 23 maj
Tidsbokning sker direkt till Kristina via mejl till stina@moveandmind.se.

Jag har en lång bakgrund inom dans och scenkonst som koreograf. Den ligger till grund för min förståelse av rörelsens betydelse inte bara för andra att se på en scen men för människan som upplever sin kropp och kan uttrycka sig med den.

Jag har mottagningstider på Flygande Draken i Borås, men även i Göteborg. Jag har tagit emot vuxna i rörelseterapi sedan tjugo år tillbaka; sedan tio år tar jag även emot barn och unga.

Behandlingen handlar om att med hjälp av mig lära in nya och mer energieffektiva neuromuskulära mönster så att spänningar kan släppa och cirkulation och andningsfunktion frigöres. Den förutsätter självträning hemma, under den första tiden varje dag.

Vad är Sensomotorisk Rörelseterapi?

´Senso´ betyder sinnen och ´motorik´, dvs hur vi rör oss. Sinnen och motorik måste samverka för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barn. Brister i detta samspel ger effekter som beskrivs som ”utvecklings- och neurologiska dysfunktioner”

 I hjärnforskningen i dag betonas sambandet mellan de motoriska och de sensomotoriska funktionerna samt hjärnans betydelse för barns utveckling och inlärning.  

Med hjälp av syn, hörsel, känsel, balans och även muskler och leder kan man stärka sin motoriska och sensomotoriska mognad, vilket har stor betydelse för vidare utveckling och inlärning.

Vad man får hjälp med

 • långvariga spänningar
 • motoriska problem
 • rörelsenedsättningar eller skador som ej läkts
 • stressrelaterade problem
 • neuropsykiatriska diagnoser som autism, ADHD eller ADD
 • chock och trauma
 • önskan att få en bättre kontakt med sin kropp

Idén bakom terapin

Som behandlare arbetar jag med rörelseträning utifrån psykomotorisk fysioterapigrund och självhjälpsprincip. Du får lära dig göra rörelser själv i din vardag och att lära känna din kropp. Det är detta som utgör den verkliga och hållbara behandlingen. Det kan också vara så att jag hjälper dig med mentala bilder, mindfulness och avspänningstekniker. Ibland på ett lekfullt sätt. Kroppen kan svara mycket bra när vi är närvarande i den!

Idén med detta är att sträva efter en helhet i kroppen Den ska hänga ihop i alla delar, och övningarna sammanbinder över och underkropp, vänster och höger sida, fram och baksida. Det inre med det yttre.

När vi lär oss att använda kroppen på ett medvetet sätt så ökar känslan för helheten i kroppen och i tillvaron.

Hur går det till?

1. Rörelsebehandlingen brukar starta med ett första lite längre besök på ca 1,5 timme.  Jag möter då dig som är vuxen, såväl som barn med

 • Samtal och en del frågor om dina besvär, var du är i livet just nu.
 • Föräldern fyller i ett frågeformulär om barnet
 • Frågor om hur du upplever din kropp, samt
 • Ser hur du rör dig utifrån grundläggande rörelsemönster, test av reflexer etc.

2. Sedan får du prova på en del rörelser, och vid det första besökstillfället iordningställer jag ett provprogram med specifika övningar på ett papper som tas med hem.

3. Rörelserna utförs hemma kontinuerligt som en del av vardagen. Under vägledning av besöken hos mig får ni hjälp att utföra dem så korrekt som möjligt.

4. Efter de tre-fyra första besöken – och beroende på hur det går – kommer man därefter med glesare mellanrum, 4-6 veckor emellan – eller vid behov. 5. Inför avslutande av träningen, går vi igenom besvären igen och ser om målen är uppnådda eller om det har förändrats något.

Boka tid