BICOM Bioresonans

Med BICOM Bioresonansterapi kan man lindra och komma till rätta med många olika besvär, som en krånglande mage, hudproblem eller värk av olika slag. Allergier och överkänsligheter, både mot födoämnen och andra ämnen och partiklar (t ex kemikalier, pollen) kan identifieras och behandlas. Samtidigt är det också viktigt att du själv är beredd att göra förändringar för att behandlingen ska få önskat resultat.

Vad är det

Allting har en frekvens. Alla organismer (t ex alla celler i kroppen) och alla ämnen (t ex mjölk, vete, hundhår, pollen) omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster.

Bicom läser in frekvensmönster från ämnen/allergener och organismer/patienten för att hitta reaktioner och för att behandla.

Bicom skapar inga egna frekvenser utan omvandlar de inlästa frekvensmönstren på olika sätt (förstärker, försvagar, inverterar, filtrerar) för att skapa terapeutiska frekvens-mönster som används att behandla med.

Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen. I de flesta fall används också frekvensmönster från patienten på samma sätt i behandlingen.

Hur går det till

Behandlingen är smärtfri och fri från läkemedel. Du sitter lugnt tillbakalutad i en vilstol. Har du några frågor är du välkommen att ringa! Lämna meddelande om jag inte kan svara, så ringer jag upp.

  • Akne / eksem
  • Värk / smärtor
  • Besvär i samband med övergångsåldern
  • Allergier / överkänslighet
  • Magproblem (upplblåsthet, tröghet, diarrebesvär)

Behandligen är symptom- och besvärsfri och passar för vuxna och barn från 8 år. Med bioresonans stimuleras kroppens egen självläkande förmåga.

Boka tid