Om mig

Sofia Ridaeus

Jag har ett holistiskt synsätt på människan. Allt hänger ihop – hälsa är beroende av såväl vår fysiska och mentala kropp, liksom den fysiska och mentala omgivningen. Hur vi mår påverkas summan av fysiska processer i kroppen, om vi känner oss tillfreds med oss själva och vår livssitatuion, den fysiska miljön vi vistas i och de relationer vi har. En händelse som påverkar oss psykiskt kan visa sig i kroppsliga symptom.

Min första kontakt med något annat än den vanliga vården var 2001, då jag efter fyra tidiga missfall sökte hjälp inom akupunktur. Efter åtta månaders behandling blev jag gravid igen och födde 2003 mitt första barn, 2004 fick jag mitt andra.

Min andra kontakt kom betydligt senare. Båda mina barn fick autismdiagnos i 5-årsåldern. Mitt liv tog en ny riktning – att försöka hitta vägar att hjälpa dem att lättare kunna hantera en påträngande värld, inte bara genom hjälpmedel, utan på sätt som ger utvecklingen en skjuts framåt. Detta blev min mission i livet. Vägen framåt har inneburit att jag med öppet sinne provat en mängd olika alternativa metoder, terapier, dieter och annat, och jag vet med säkerhet att det finns inte bara en väg framåt. Det finns många. Idag har min äldsta dotter inte längre någon autismdiagnos (du kan läsa om hennes resa nedan). Hos min yngsta dotter sitter ohälsan djupare i kroppen och den spännande och ibland svåra resan med henne fortsätter. Jag skriver om den i min blogg.

Två metoder som vi har använt tyckte jag väldigt mycket om: HANDLE och Bioresonans. HANDLE för att den dels fungerade väldigt bra och gav ett tydligt lyft, dels var så tilltalande i sin form: respektfullt och vänt mot barnet, aktiviteter som var roliga (i alla fall någorlunda – merparten av att göra det roligt låg hos mig som förälder) och hembaserat. Bioresonans tyckte jag om för att det dels kunde hjälpa att lokalisera ohälsa, bota irriterande allergier, balansera kroppen – vilket medförde tydliga lyft även mentalt – och så var det ju så enkelt! Bara att ligga på en bänk eller sitta i en skön stol. Jag är certifierad HANDLE Screener sedan 2016 och BICOM-terapeut sedan 2019. Flygande Draken öppnade jag 2016. Som person är jag väldigt nyfiken. Det finns alltid mer att lära och varje nytt möte är ett tillfälle att få nya perspektiv och lära sig något nytt.