Image is not available

inlärningssvårigheter, dyslexi, ADD/ADHD
och mer...

inlärningssvårigheter, dyslexi, ADD/ADHD
och mer...

inlärningssvårigheter, dyslexi, ADD/ADHD
och mer...

Du är inte din diagnos

Du är inte din diagnos

Du är inte din diagnos

Passar HANDLE för mig?

Vill du veta om HANDLE passar för dig? Lämna din e-post och gör testet.

Slider

✅ Letar du efter hjälp för någon av dessa diagnoser?
✅ Kämpar du eller ditt barn med sådant som verkar gå lätt för andra?
✅ Vet du att ditt barn är begåvat men inte kan göra sig själv rättvisa inför andra?

Välkommen till ett nytt sätt att tänka – HANDLE

sofia_webb_start-700x700

På Flygande Drakens Mottagning hjälper jag dig som har svårigheter, till exempel med läsning, läsförståelse eller matematik, motoriska utmaningar, svårt att sitta stilla, koncentrationssvårigheter, svårt att minnas detaljer eller svårt att se helheten. Du kanske upplever omvärlden som påfrestande på grund av krävande (o)ljud, jobbiga ljusförhållanden eller känslighet mot vissa material eller lukter. Du kanske känner av sociala svårigheter, oro, ångestkänslor eller sömnsvårigheter. Det spelar ingen roll om du har en diagnos eller inte, jag ser till varje persons unika förmåga, utan att döma. Jag jobbar med HANDLE® där vi tror på allas möjlighet att stärka sina förmågor. / Sofia Ridaeus

PASSAR HANDLE FÖR MIG?

Gör testet och se om HANDLE kan passa för dig.

Flygande Draken på Facebook: