29/9 kl 14-16: Livsmönster i kroppen – om primitiva spädbarnsreflexer och hur man kan behandla med hjälp av dem. Föreläsning med Kristina Hedberg Karlberg, rörelseterapeut och leg fysioterapeut.

Anmälan här

Sofia Ridaeus