21/9 2019, kl 10-12.30: Läkande rörelser – HANDLE och Rytmisk Rörelseträning/Primitiva reflexer. Föreläsning med Kristina Hedberg Carlberg och Sofia Ridaeus

Det finns många vägar till läkning och bättre hälsa! Denna föreläsning handlar om hur vi kan fungera bättre genom att använda kroppen. Kristina Hedberg Karlberg, privatpraktiserande leg fysioterapeut, berättar om våra primitiva reflexer, hur de kan påverka oss och hur effektiva rörelser kan lösa upp spänningar, både fysiskt och psykiskt. Sofia Ridaeus, Certifierad HANDLE Screener, berättar om hur man med HANDLE-metodens organiserade, rytmiska aktiviteter kan stötta hjärnans förmåga till positiv förändring och lugna påfrestade system. 
Plats:  Flygande Drakens mottagning, Lilla Brogatan 41, Borås.
Tid: kl 10-12.30
Kostnad: 100 kr. Fika och vissa redskap ingår.
Anmälan

webbsajten