13-14/10 2019: Kurs Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism, ADHD och andra utmaningar, del 1. Kursledare Eva Johansson. Kostnad: 3000 kr

13-14/10 2019: Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism, ADHD och andra utmaningar, del 1.
Den här kursen handlar om den stora betydelse som kost och kosttillskott har vid Rytmisk rörelseträning, inte bara vid autistiska tillstånd. Del 1 ingår därför numera som en obligatorisk kurs i utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör (del 2 om man vill bli BRMT Instructor).

Vid ADHD, dyslexi, utvecklingsstörning och motoriska problem blir det allt vanligare med födoämnesintolerans,

som försvårar och ibland till och med omöjliggör den Rytmiska rörelseträningen. I del 1 av denna kurs får deltagarna lära sig hur man testar fram vad barnet inte tål.

Kursen tar också upp de reflexer som är särskilt vanliga vid autism och hur man lägger upp träningen vid sådana tillstånd. 

Kurslitteratur är ett kompendium som tillhandahålls vid kurstillfället, samt boken Autism – en hälsokatastrof som går att hejda, av Harald Blomberg. Boken ingår ej i kurspriset, men kan beställas på suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Kursledare Eva Johansson
Plats: Flygande Drakens mottagning, Lilla Brogatan 41, Borås
Kostnad: 3000 kr
Anmälan

webbsajten